Zajęcia logopedyczne

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA polega na usprawnianiu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

  To, ujmując ogólnie, usprawnianie, korygowanie, stymulowanie MOWY.

  Cele terapii:

  • usuwanie zaburzeń mowy,
  • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
  • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju,
  • podnoszenie sprawności językowej.

  TERAPIA polega m. in. na:

  • usprawnianiu motoryki narządów mowy  poprzez ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych, w tym „zabawy buzi i języka”,
  • korygowaniu wad wymowy,
  • poprawianiu jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej poprzez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, słuchu fonematycznego, ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy,
  • poszerzaniu słownictwa biernego i czynnego.

  Terapią logopedyczną objęte są dzieci, młodzież i dorośli.

  Zajęcia mają charakter indywidualny; odbywają się w siedzibie Fundacji i w domach jej podopiecznych.

  Autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, niedosłuch, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, afazja, dysleksja, niepełnosprawność złożona- to kilka spośród wielu zaburzeń rozwoju, z jakimi stykamy się w codziennej pracy logopedycznej.