Zajęcia logopedyczne

  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA polega na usprawnianiu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. To, ujmując ogólnie, usprawnianie, korygowanie, stymulowanie MOWY.

    Cele terapii: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju, podnoszenie sprawności językowej.

    TERAPIA polega m. in. na usprawnianiu motoryki narządów mowy  poprzez ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych, w tym „zabawy buzi i języka”, korygowaniu wad wymowy, poprawianiu jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej poprzez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, słuchu fonematycznego, ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy, poszerzaniu słownictwa biernego i czynnego.

    Terapią logopedyczną objęte są dzieci, młodzież i dorośli. Zajęcia mają charakter indywidualny; odbywają się w siedzibie Fundacji i w domach jej podopiecznych. Autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, niedosłuch, wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, afazja, dysleksja, niepełnosprawność złożona- to kilka spośród wielu zaburzeń rozwoju, z jakimi stykamy się w codziennej pracy logopedycznej.