Zajęcia z psychologiem

  • Zajęcia z psychologiem polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, emocjonalnych, percepcyjnych oraz interpersonalnych.

    Podczas zajęć z psychologiem stymuluje się rozwój poznawczy, usprawnia się małą i dużą motorykę, usprawnia się komunikację, wspiera się rozwój emocjonalny i społeczny, rozwija się umiejętność zabawy, eliminuje się zachowania niepożądane, podnosi się sprawność w zakresie samoobsługi i samodzielności