Rehabilitacja ruchowa

  • Rehabilitacja ruchowa polega na przywróceniu oraz utrzymaniu  sprawności ruchowej Naszych podopiecznych. Celem rehabilitacji ruchowej jest poprawa i utrzymanie jakości życia Naszych podopiecznych na jak najwyższym poziomie oraz, w miarę możliwości, przystosowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

    Terapię rehabilitacji ruchowej prowadzą fizjoterapeuci, którzy wykorzystując różne techniki i metody, jak np. terapia manualna, PNF, Kinesiology Taping, poizometryczna relaksacja mięśni, masaż klasyczny, poprzeczny, czy funkcjonalny, prowadzą rehabilitację ortopedyczną, neurologiczną, czy pediatryczną.