Nasze projekty

 • Dzięki naszym staraniom, głównie pisanym przez nas projektom, wiele osób niepełnosprawnych objętych jest bezpłatną specjalistyczną opieką terapeutyczną. Do naszej Fundacji docierają osoby potrzebujące pomocy, nie tyko z naszej Gminy, ale również z powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego.

  W każdym projekcie konieczny jest wkład własny. Dla przykładu w tym roku do realizowanych przez nas 4 projektów konieczny był wkład własny w wysokości około 24 tysięcy złotych.

  Aby pozyskać te środki, musimy wykazać się inicjatywą. Organizujemy różnego typu akcje charytatywne oraz imprezy okolicznościowe. Ludzi dobrej woli jest wielu. Wspierają nas lokalne firmy i instytucje. Otrzymaliśmy bilety z Energylandii, Dinozatorlandu, Dinolandii Inwałd oraz darowizny z Banku Spółdzielczego w Zatorze. Za wszelką pomoc i wsparcie dziękujemy.

  Dzięki zaangażowaniu pracowników Fundacji Przywołaj Uśmiech wiele osób potrzebujących pomocy otrzymuje ją. Pozyskiwanie środków do realizacji zadań nie jest sprawą łatwą. Wymaga to wiele wysiłku i żmudnej pracy. Każda forma pomocy jest cenna, dlatego zapraszamy chętnych do współpracy.

  A OTO WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ PRZYWOŁAJ UŚMIECH PROJEKTÓW, KTÓRE W CAŁOŚCI BYŁY INICJATYWĄ FUNDACJI LUB ODPOWIEDZIĄ NA OGŁOSZONE KONKURSY:
  • ŚWIATEŁKO W TUNELU: To najnowszy projekt w naszej Fundacji współfinansowany ze środków PFRON, w ramach projektu realizowane są zajęcia z rehabilitacji ruchowej, z logopedą, indywidualne z pedagogiem specjalnym, grupowe z pedagogiem specjalnym z elementami arteterapii, grupowe na basenie, rehabilitacja w wodzie, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, terapia Biofeedback, muzykoterapia – zajęcia grupowe i indywidualne, dogoterapia, rehabilitacja metodą Vojty, hipoterapia. Projekt trwa od 01.04.2022 do 31.03.2025 roku.
  • ILE SŁÓW TYLE MOŻLIWOŚCI: To projekt z 2020 roku, współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Cel projektu to prowadzenie kompleksowej terapii logopedycznej. Kwota dofinansowania wynosiła 3000 złotych.
  • REKLAMA DZIECIOM 2019. Z NOWĄ SZANSĄ: To projekt z 2020 roku, zapewniający zajęcia umuzykalniające, zajęcia na basenie, rodoterapię dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, sprzężonymi, zaburzeniami rozwoju, epilepsją, zespołem Downa, itp. Pozyskana kwota to 12700 złotych.
  • MOJA SZANSA: To projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Wadowicach.  Cel projektu to rehabilitacja dzieci i młodzieży do 18 roku życia z powiatu wadowickiego, która prowadzi do poprawienia jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, kondycji i sprawności fizycznej oraz pobudzenia aktywności społecznej beneficjentów. Pozyskana kwota wynosiła 4000 zł i została przeznaczona na rehabilitację 5 osób niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego.
  • LEPSZE JUTRO: To najnowszy projekt w naszej Fundacji współfinansowany ze środków PFRON, w ramach projektu realizowane są zajęcia z – rehabilitacji ruchowej, z logopedą, indywidualne z pedagogiem specjalnym, grupowe z pedagogiem specjalnym z elementami arteterapii, grupowe na basenie,rehabilitacja w wodzie, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, terapia Biofeedback, muzykoterapia, dogoterapia, rehabilitacja metodą Vojty, hipoterapia. Projekt trwa od 01.04.2019 do 31.03.2022 roku.
  • MOJA SZANSA: To projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Pozyskana kwota 4000 złotych przeznaczona została na rehabilitację dla 5 osób niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego.
  • INTEGRACJA PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE ZATOR: To nowe miejsca przedszkolne dla 30 dzieci z kilku gmin Doliny Karpia, które udało się stworzyć dzięki udziałowi w projekcie RPO Województwa Małopolskiego. Fundacja prowadząca przedszkole pozyskała środki z Unii Europejskiej, EFS i Programu Regionalnego. Przedszkole zostało wyposażone w przestronne kolorowe sale oraz nowoczesne zaplecze terapeutyczne: obszerną salą rehabilitacyjną i gabinety dla specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa.
  • KROCZEK PO KROCZKU:  To dwuletni projekt realizowany ze środków PFRON-u w ramach kolejnego konkursu, w którym Fundacja wzięła udział, od kwietnia 2017 roku do marca 2019 roku. Pozyskana kwota – ponad 300 tysięcy złotych w całości została przeznaczona na różne formy terapii indywidualnej i grupowej 35 osób. Hipoterapia, zajęcia na basenie, logoterapia, SI, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z psychologiem i pedagogiem. Zajęcia odbywały się w siedzibie Fundacji na Łowiczkach, w domach beneficjentów, w miejscach specjalistycznej rehabilitacji.
  • SIŁACZE SPOŁECZNI: Dzięki rekomendacji Pani Agnieszki Grinke zostaliśmy zaproszeni w 2016 roku do finału konkursu Siłacze społeczni, którego ambasadorem był polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem, medalista  igrzysk olimpijskich – Paweł Małachowski. Podczas uroczystości finałowych w Warszawie wzięliśmy udział w różnych konkurencjach sportowych, m. in. spróbowaliśmy swoich sił z mistrzem na rękę. Samo podjęcie próby powodowało, że na koncie przybywało środków, które zostały rozdzielone dla organizacji społecznych biorących udział w zawodach. Nasza Fundacja wygrała sprzęt rehabilitacyjny SI o wartości 1200 złotych.
  • TALENTY ROZWIJAMY, BO SWOJE PASJE MAMY: Projekt przeznaczony dla podopiecznych Fundacji i dzieci z prowadzonego przez nią przedszkola integracyjnego, realizowany od września do grudnia 2016 roku. Był współfinansowany ze środków fundacji PZU. Kwota wynosiła 26 tysięcy złotych i przeznaczona była na zajęcia hipoterapii, dogoterapii, arteterapii i muzykoterapii. 
  • MÓJ PRZYJACIEL PIES: Realizacja oferty zadania publicznego Urzędu Miasta Zator w 2016 roku. W projekcie wzięło udział 10 dzieci niepełnosprawnych z gminy Zator. Kwota w wysokości 2500 złotych przeznaczona była na około 3 miesięczną dogoterapię – Szanti, Moli i Marley to 3 pieski, które przyjeżdżają z terapeutą, by pracować z dziećmi biorącymi udział w projekcie.
  • RAZEM RAŹNIEJ: Projekt napisany przez Fundację w 2016 roku,  w odpowiedzi na ofertę zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Koszt projektu to 9 660 złotych, z czego 3660 złotych stanowił wkład własny Fundacji. Kwota w całości przeznaczona była na rehabilitację podopiecznych Fundacji (30 godzin dla 10 osób). Zajęcia odbywały się od połowy do końca 2016 roku. W ramach tego projektu objęto wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem metody hipoterapii. Zajęcia te odbywały się w gospodarstwie agroturystycznym Stajnia Grudki w Woźnikach, a rehabilitacja ruchowa w siedzibie Fundacji.  Dodatkowymi formami wsparcia beneficjentów były wykłady z elementami warsztatów z pedagogiem, rehabilitantem i  psychologiem.
  • SZANSA NA MOJE SPRAWNE JUTRO: Projekt realizowany w 2016 roku polegający na rehabilitacji dzieci do 2,5 roku życia. Środki w kwocie 5 tysięcy złotych pozyskano z Urzędu Miasta Oświęcim na rehabilitację dzieci z terenu miasta Oświęcim, mającą na celu wczesne wspomaganie rozwoju. Wkład własny Fundacji do tego projektu wyniósł prawie 900 złotych. W kilkumiesięcznym projekcie wzięło udział 10 dzieci. 60 godzin zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod neurorehabilitacji  prowadzono w BIO-REH- u w Oświęcimiu.
  • PROMYK NADZIEI: 2- letni projekt realizowany ze środków PFRON-u w ramach kolejnego konkursu, w którym Fundacja wzięła udział. Od 2015 roku trwają zajęcia (do kwietnia 2017 roku.). Pozyskana kwota – ponad 300 tysięcy złotych tym razem w całości przeznaczona była na różne formy terapii indywidualnej i grupowej 35 osób. Hipoterapia, zajęcia na basenie, logoterapia, SI, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z psychologiem i pedagogiem – zajęcia odbywały się w siedzibie Fundacji na Łowiczkach, w domach beneficjentów, w miejscach specjalistycznej rehabilitacji.
  • DLA CIAŁA I DLA DUCHA: Realizacja zadania publicznego w 2014 roku Urzędu Gminy Spytkowice. Pozyskaną kwotę w wysokości tysiąca złotych, przeznaczono na cykl zajęć sportowych z elementami rehabilitacji ruchowej oraz warsztaty grupowe z psychologiem. W zajęciach wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Bachowic i Ryczowa. Podjęcie zadania publicznego w nowej gminie zaowocowało dłuższą współpracą Fundacji ze szkołami potrzebującymi wsparcia psychologicznego.
  • PRZYSTANEK – CZŁOWIEK: Projekt z 2014 roku. Fundacja wzięła udział w kolejnym konkursie PFRON-u, w ramach napisanego projektu, który został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez komisję, przeprowadzono w kolejnym roku cykl zajęć dla podopiecznych Fundacji – tym razem liczba beneficjentów wzrosła do 30 osób. Oprócz indywidualnych zajęć logopedycznych, z pedagogiem, na basenie, rehabilitacji ruchowej, hipoterapii systematycznie odbywały się zajęcia Integracji Sensorycznej oraz warsztaty z psychologiem. Wprowadzono dodatkowo grupową formę  pracy na niektórych zajęciach.  Kwotę 170 tysięcy złotych w całości przeznaczono na zajęcia realizowane przez rok i zakup sprzętu.
  • KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ: Pierwszy większy projekt Fundacji realizowany w 2013 roku, w ramach XI konkursu PFRON pozyskano około 130 tysięcy złotych, które przeznaczono w całości na kompleksową rehabilitację podopiecznych Fundacji oraz zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji i pomocy dydaktycznych. Projekt realizowano od kwietnia do grudnia 2013 roku. Indywidualnymi formami wsparcia beneficjentów były: zajęcia z logopedą, hipoterapia, zajęcia na basenie, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z pedagogiem. W projekcie wzięło udział 25 osób niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych.
  • Realizacja 3 projektów dofinansowanych w 50% przez PCPR w Oświęcimiu w latach 2012 – 2014 roku z przeznaczeniem na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki. W ramach tych projektów zorganizowano 7 wycieczek dla podopiecznych FUNDACJI: Muzeum Chleba Radzionków, Rogate Ranczo Zabierzów, teatr z warsztatami teatralnymi w Będzinie, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, warsztaty muzyczne i koncert w Filharmonii w Krakowie, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie.HIPOTERAPIA – PRZYJAZNA REHABILITACJA: Realizacja zadania publicznego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego przez Starostwo w Oświęcimiu. Około 5 tysięcy złotych zostało przeznaczone na zajęcia hipoterapii w Woźnikach i na Bugaju.
  • HIPOTERAPIA – PRZYJAZNA REHABILITACJA: Realizacja zadania publicznego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego przez Starostwo w Oświęcimiu. Około 5 tysięcy złotych zostało przeznaczone na zajęcia hipoterapii w Woźnikach i na Bugaju.
  • DZIAŁAJMY RAZEM: Inicjatywa FUNDACJI w 2012 roku – uczestnictwo w konkursie powiatowym zaowocowało nagrodą KALEJDOSKOP INICJATYW – nagroda  Zarządu Powiatu w Oświęcimiu dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
  • NIE IZOLUJMY CHORYCH DZIECI – POMAGAJMY IM: Projekt z 2012 roku w ramach konkursu TVP Reklama dzieciom, z którego Fundacja pozyskała 10 tysięcy złotych i przeznaczyła na indywidualną rehabilitację na basenie, zajęcia z logopedą, pedagogiem z elementami terapii SI oraz hipoterapię.
  • ZDRÓW JAK KOŃ: Realizacja zadania powierzonego przez Starostwo Powiatowe Oświęcim w 2012 roku, fundusze w kwocie 2500 złotych przeznaczono na prowadzenie hipoterapii dla podopiecznych FUNDACJI i naukę jazdy konnej.
  • OKRUCHY? NIE, MY CHCEMY WIĘCEJ: Projekt realizowany w 2012 roku z inicjatywy Fundacji finansowany przez Urząd Miasta Zator – oferta zadania publicznego w kwocie 5 tysięcy złotych. Przeprowadzono pierwsze zajęcia z hipoterapii w Woźnikach i zajęcia logopedyczne w ówczesnej siedzibie Fundacji w Palczowicach.
  • ALTERNATYWA: Pierwszy projekt Fundacji realizowany w 2011 roku we współpracy z Gminą Zator i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zatorze. Za ok. 3 tysiące złotych zakupiono sprzęt do rehabilitacji. Zorganizowano indywidualną terapię dla 15 niepełnosprawnych dzieci.
  INNA FORMY AKTYWNOŚCI FUNDACJI:

  ŚWIETLICA INTEGRACYJNA: Od 2011 działa świetlica, w której spotykają się podopieczni Fundacji. Spotkania odbywają się w ramach projektów lub niezależnie od nich, organizowane są różne zajęcia i imprezy, m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, spotkania wigilijne, Mikołajki, bale karnawałowe, ogniska, kuligi, spektakle teatralne, itp.

  PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM „SZCZĘŚLIWY KARPIK”: W 2012 roku Fundacja otworzyła przedszkole z oddziałem integracyjnym, do którego uczęszczało 50 dzieci, w tym 9 niepełnosprawnych. Obecnie liczba ta uległa powiększeniu, m.in dzięki otworzeniu w 2017 roku drugiego oddziału przedszkolnego w Zatorze. Dzieci objęte są fachową opieką specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego, fizjoterapeuty, terapeuty SI, surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają bezpłatnie z edukacji.

  WYCIECZKI: W ciągu 4 lat zorganizowano 12 wycieczek m. in do Muzeum Pieczenia Chleba, Rogatego Rancza, filharmonii, Muzeum Techniki, Studia Filmów Rysunkowych.

  WSPÓŁPRACA Z LOKALNYM  ŚRODOWISKIEM:
  • W latach 2012-2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze zorganizował koncerty noworoczne, z których na działalność statutową Fundacji pozyskano ponad 20 tysięcy złotych. Bank ten nadal finansowo wspiera naszą działalność,
  • Bank Żywności w Krakowie – jedną z form działalności Fundacji jest organizowana kilka razy w roku zbiórka żywności, we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie oraz z okolicznymi sklepami. W ten sposób społeczność lokalna Zatora i okolic zostaje włączona w ogólnopolską akcję na rzecz osób potrzebujących Podziel się Posiłkiem. W ramach kilkuletniej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie podopieczni Fundacji uczestniczyli wielokrotnie w zbiórce żywności. Zebrane produkty spożywcze są przeznaczane na przygotowanie paczek dla potrzebujących rodzin z gminy Zator. W ostatnim czasie nasza organizacja pozyskała również z Banku Żywności 4 tony owoców i warzyw, które zostały przywiezione z Krakowa i rozdysponowane wśród lokalnej ludności.

  Dzięki naszym staraniom otrzymaliśmy w ostatnim czasie status organizacji pożytku  publicznegoZ tego co mi wiadomo, Fundacja jest jedyną taką organizacją w gminie Zator. To niewątpliwy sukces podsumowuje pani Halina Rubik – prezes Fundacji.