Nasze projekty

 • Dzięki naszym staraniom, głównie pisanym przez nas projektom, wiele osób niepełnosprawnych objętych jest bezpłatną specjalistyczną opieką terapeutyczną. Do naszej Fundacji docierają osoby potrzebujące pomocy, nie tyko z naszej Gminy, ale również z powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego.

  W każdym projekcie konieczny jest wkład własny. Dla przykładu w tym roku do realizowanych przez nas 4 projektów konieczny był wkład własny w wysokości ok. 24 tys. złotych.

   Aby pozyskać te środki, musimy wykazać się inicjatywą. Organizujemy różnego typu akcje charytatywne oraz imprezy okolicznościowe. Ludzi dobrej woli jest wielu. Wspierają nas lokalne firmy i instytucje. Otrzymaliśmy bilety z Energylandii, Dinozatorlandu, Dinolandii Inwałd oraz darowizny z Banku Spółdzielczego w Zatorze. Za wszelką pomoc i wsparcie dziękujemy.

  Dzięki zaangażowaniu pracowników Fundacji „ Przywołaj Uśmiech” wiele osób potrzebujących pomocy otrzymuje ją. Pozyskiwanie środków do realizacji zadań nie jest sprawą łatwą. Wymaga to wiele wysiłku i żmudnej pracy. Każda forma pomocy jest cenna, dlatego zapraszamy chętnych do współpracy- adres: Łowiczki 

  A oto wykaz realizowanych przez FUNDACJĘ projektów, które w całości były inicjatywą FUNDACJI lub odpowiedzią na ogłoszone konkursy:

  ALTERNATYWA – pierwszy projekt FUNDACJI 2011 r. we współpracy z Gminą Zator i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zatorze. Za ok. 3tys. złotych zakupiono sprzęt do rehabilitacji. Zorganizowano indywidualną terapię dla 15 niepełnosprawnych dzieci.

  OKRUCHY? NIE, MY CHCEMY WIĘCEJ  – 2012 r. projekt z inicjatywy FUNDACJI finansowany przez Urząd Miasta Zator- oferta zadania publicznego w kwocie 5 tys. złotych.. Przeprowadzono pierwsze zajęcia z hipoterapii  w Woźnikach i zajęcia logopedyczne w ówczesnej siedzibie FUNDACJI w Palczowicach.

  ZDRÓW JAK KOŃ- 2012r. realizacja zadania powierzonego przez  Starostwo Powiatowe Oświęcim, fundusze-w kwocie 2500zł przeznaczono na prowadzenie hipoterapii dla podopiecznych FUNDACJI i naukę jazdy konnej.

  NIE IZOLUJMY CHORYCH DZIECI- POMAGAJMY IM– 2012r. projekt w ramach konkursu TVP „Reklama dzieciom”, z którego FUNDACJA pozyskała 10tys. zł i przeznaczyła na indywidualną rehabilitację na basenie, zajęcia z logopedą, pedagogiem z elementami terapii SI oraz hipoterapię.

  DZIAŁAJMY RAZEM– 2012r. inicjatywa FUNDACJI – uczestnictwo w konkursie powiatowym zaowocowało nagrodą KALEJDOSKOP INICJATYW- nagroda  Zarządu Powiatu w Oświęcimiu dla najlepszej  inicjatywy realizowanej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2011r.

  HIPOTERAPIA- PRZYJAZNA REHABILITACJA– 2013r.-  realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego przez  Starostwo  w Oświęcimiu; ok. 5tys. złotych przeznaczono na zajęcia hipoterapii w Woźnikach i Bugaju.

  Realizacja 3 projektów dofinansowanych w 50% przez PCPR w Oświęcimiu w latach  2012- 2014r.  z przeznaczeniem na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki.  W ramach tych projektów zorganizowano 7 wycieczek dla podopiecznych FUNDACJI: Muzeum Chleba Radzionków, Rogate Ranczo Zabierzów, teatr z warsztatami teatralnymi w Będzinie, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, warsztaty muzyczne i koncert w Filharmonii w Krakowie, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie.

  KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ- 2013r.- pierwszy większy projekt FUNDACJI, w ramach XI konkursu PFRON pozyskano ok. 130 tys. złotych., które przeznaczono w całości na kompleksową rehabilitację podopiecznych fundacji oraz zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji i pomocy dydaktycznych. Projekt realizowano od kwietnia do grudnia 2013r. Indywidualnymi formami wsparcia beneficjentów były : zajęcia z logopedą, hipoterapia, zajęcia na basenie, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z pedagogiem.  W projekcie wzięło udział 25 osób niepełnosprawnych; dzieci i dorosłych.

  PRZYSTANEK- CZŁOWIEK– 2014r. – FUNDACJA wzięła  udział w kolejnym konkursie PFRON-u, w ramach napisanego projektu, który został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez komisję, przeprowadzono w kolejnym roku cykl zajęć dla podopiecznych FUNDACJI- tym razem liczba beneficjentów wzrosła do 30 osób;  prócz indywidualnych zajęć logopedycznych, z pedagogiem, na basenie, rehabilitacji ruchowej, hipoterapii systematycznie odbywały się zajęcia Integracji Sensorycznej oraz warsztaty z psychologiem. Wprowadzono dodatkowo grupową formę  pracy na niektórych zajęciach.  Kwotę 170 tys. złotych w całości przeznaczono na zajęcia realizowane przez rok  i zakup sprzętu.

  DLA CIAŁA I DLA DUCHA  – 2014r. realizacja zadania publicznego Urzędu Gminy Spytkowice. Pozyskana kwotę( tysiąc złotych) przeznaczono na cykl zajęć sportowych  z  elementami rehabilitacji ruchowej oraz warsztaty grupowe z  psychologiem. W zajęciach wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści z Bachowic i Ryczowa. Podjęcie zadania publicznego w nowej gminie zaowocowało dłuższą współpracą Fundacji ze szkołami  potrzebującymi wsparcia psychologicznego.

  PROMYK NADZIEI– 2- letni projekt realizowany ze środków PFRON-u w ramach kolejnego konkursu, w którym FUNDACJA wzięła udział. Od 2015r. trwają zajęcia (nadal, do kwietnia 2017r.).Pozyskana kwota-ponad 300 tys. złotych tym razem w całości przeznaczona jest na różne formy terapii indywidualnej i grupowej 35 osób. Hipoterapia, zajęcia na basenie, logoterapia, SI, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z psychologiem i pedagogiem- odbywają się w siedzibie FUNDACJI w Łowiczkach, w domach beneficjentów, w miejscach specjalistycznej rehabilitacji.

  SZANSA NA MOJE SPRAWNE JUTRO– 2016r. – rehabilitacja dzieci do 2,5 roku życia. Środki  w kwocie 5 tys. złotych pozyskano z Urzędu Miasta Oświęcim na rehabilitację  dzieci z terenu miasta Oświęcim, mającą na celu wczesne wspomaganie rozwoju.  Wkład własny FUNDACJI do tego projektu wyniósł prawie 900zł. W kilkumiesięcznym projekcie wzięło udział 10 dzieci.  60 godzin zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod neurorehabilitacji  prowadzono w BIO-REH- u w Oświęcimiu.

  RAZEM RAŹNIEJ– 2016r. – projekt napisany przez FUNDACJĘ  w odpowiedzi na ofertę zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Koszt projektu 9 660 zł, z czego 3660 zł. stanowi wkład własny FUNDACJI. Kwota w całości przeznaczona jest na rehabilitację podopiecznych FUNDACJI , w sumie 30 godzin dla 10 osób; zajęcia odbywają się od połowy do końca 2016r. ;  w ramach tego projektu obejmujemy wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem metody hipoterapii. Zajęcia te odbywają się w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Grudki” w Woźnikach, zaś rehabilitacja ruchowa u nas w Fundacji.  Dodatkowymi formami  wsparcia beneficjentów są wykłady z elementami warsztatów z pedagogiem, rehabilitantem i  psychologiem.

  MÓJ PRZYJACIEL PIES-2016r. realizacja oferty zadania publicznego Urzędu Miasta Zator; w projekcie bierze udział 10 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Zator. 2500 zł przeznaczone jest na ok.  3- miesięczną dogoterapię- Szanti, Moli i Marley to 3 pieski, które przyjeżdżają z terapeutką, by pracować z dziećmi biorącymi udział w projekcie.

  TALENTY ROZWIJAMY, BO SWOJE PASJE MAMY- 2016r. projekt przeznaczony dla podopiecznych FUNDACJI  i dzieci z prowadzonego przez nią przedszkola integracyjnego, realizowany od września do grudnia 2016r. Projekt współfinansowany jest ze środków fundacji PZU. Kwota 26 tys. złotych przeznaczona jest na zajęcia hipoterapii, dogoterapii, arteterapii i muzykoterapii. Bardzo dużo różnorodnych zajęć ze specjalistami i bardzo dużo dzieci z nich korzystających. Dużo się dzieje.

  SIŁACZE SPOŁECZNI- sierpień 2016r. dzięki rekomendacji Pani Agnieszki Grinke zostaliśmy zaproszeni do  finału konkursu „Siłacze społeczni”, którego ambasadorem był polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem, medalista  igrzysk olimpijskich- Paweł Małachowski. Podczas uroczystości finałowych w Warszawie wzięliśmy udział w różnych konkurencjach sportowych, m. in.  spróbowaliśmy swoich sił z mistrzem „na rękę”. Samo podjęcie próby powodowało, że na koncie przybywało środków, które zostały rozdzielone dla organizacji społecznych biorących udział w zawodach. Nasza Fundacja wygrała sprzęt rehabilitacyjny SI o wartości 1200 zł.

  KROCZEK PO KROCZKU – 2- letni projekt realizowany ze środków PFRON-u w ramach kolejnego konkursu, w którym FUNDACJA wzięła udział. Od kwietnia 2017r. do marca 2019.Pozyskana kwota-ponad 300 tys. złotych w całości przeznaczona jest na różne formy terapii indywidualnej i grupowej 35 osób. Hipoterapia, zajęcia na basenie, logoterapia, SI, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z psychologiem i pedagogiem- odbywają się w siedzibie FUNDACJI w Łowiczkach, w domach beneficjentów, w miejscach specjalistycznej rehabilitacji.

  INTEGRACJA PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE ZATOR– to nowe miejsca przedszkolne dla 30 dzieci z kilku gmin Doliny Karpia, które udało się stworzyć dzięki udziałowi w projekcie RPO Województwa Małopolskiego. Fundacja prowadząca przedszkole pozyskała środki z Unii Europejskiej, EFS i Programu Regionalnego. Przedszkole zostało wyposażone w przestronne kolorowe sale oraz nowoczesne zaplecze terapeutyczne: obszerną salą rehabilitacyjną i gabinety dla specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa.

  MOJA SZANSA– to projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Pozyskana kwota 4000,00 przeznaczona jest na rehabilitację dla 5 osób niepełnosprawnych z powiatu wadowickiego.

  LEPSZE JUTRO – to najnowszy projekt w naszej Fundacji współfinansowany ze środków PFRON, w ramach projektu realizowane są zajęcia z – rehabilitacji ruchowej, z logopedą, indywidulane z pedagogiem specjalnym, grupowe z pedagogiem specjalnym z elementami arteterapii, grupowe na basenie,rehabilitacja w wodzie, integracja sensoryczna, terapia psychologiczna, terapia Biofeedback,muzykoterapia,dogoterapia,rehabilitacja metodą Vojty, hipoterapiia. Projekt trwa od 01.04.2019 do 31.03.2022r

  INNA FORMY AKTYWNOŚCI FUNDACJI:

  ŚWIETLICA INTEGRACYJNA od 2011 działa świetlica, w której   spotykają  się podopieczni fundacji, w ramach projektów lub niezależnie od nich organizowane są różne zajęcia i imprezy. Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, spotkania wigilijne, Mikołajki, bale karnawałowe ogniska, kuligi, spektakle teatralne.

  PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM „SZCZĘŚLIWY KARPIK” .         W 2012r Fundacja otwarła przedszkole z oddziałem integracyjnym, do którego uczęszcza 50 dzieci, w tym 9-oro niepełnosprawnych. Dzieci objęte są fachową opieką specjalistów: psychologa , logopedy, pedagoga specjalnego, rehabilitanta, terapeutę SI, surdopedagoga, tyflopedagoga. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają bezpłatnie z edukacji.

  WYCIECZKI – w ciągu 4 lat zorganizowano 12 wycieczek m. in do Muzeum Pieczenia Chleba, Rogate Ranczo, filharmonia, Muzeum Techniki, Studio Filmów Rysunkowych.

  WSPÓŁPRACA Z LOKALNYM  ŚRODOWISKIEM:

  • W latach 2012-2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze zorganizował koncerty noworoczne, z których na działalność statutową Fundacji pozyskano ponad 20 tys. złotych. Bank ten nadal finansowo wspiera naszą działalność.
  • Bank Żywności w Krakowie- jedną z form działalności Fundacji jest organizowana kilka razy w roku zbiórka żywności, we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie oraz z okolicznymi sklepami . W ten sposób społeczność lokalna Zatora i okolic  zostaje  włączona w ogólnopolską  akcję na rzecz osób potrzebujących „Podziel się Posiłkiem”. W  ramach kilkuletniej współpracy  z Bankiem Żywności w Krakowie  podopieczni Fundacji  uczestniczyli wielokrotnie  w zbiórce żywności. Zebrane produkty spożywcze  są  przeznaczane na przygotowanie paczek dla potrzebujących rodzin  z gminy Zator.   W ostatnim czasie nasza organizacja pozyskała również z Banku Żywności  4 tony  owoców i warzyw, które zostały przywiezione  z Krakowa i rozdysponowane wśród lokalnej ludności.

  Dzięki naszym staraniom otrzymaliśmy w ostatnim czasie status organizacji pożytku  publicznegoZ tego co mi wiadomo, Fundacja jest jedyną taką organizacją w gminie Zator. To niewątpliwy sukces” – podsumowuje  pani Halina Cieślica- Boba- prezes Fundacji.

  • OPS w Zatorze i PCPR w Oświęcimiu- organizujemy zbiórki odzieży, zapewniamy pomoc w załatwianiu formalności, odpowiadamy na inicjatywy społeczne podmiotów zajmujących się pomocą potrzebującym.
  • Indywidualna pomoc przy wsparciu ludzi dobrej woli– np. zorganizowanie Balu Charytatywnego w styczniu 2016r. , z którego fundusze zostały przeznaczone do rehabilitacji ciężko chorej osoby po wylewie; organizowanie transportu do specjalistów, szpitali, etc,
  • Mecz Charytatywny przy współudziale Telewizji Kraków, ROK-u w Zatorze i Firmy KARIBU POLSKA w Palczowicach- rok 2015.
  • Udział w lokalnych imprezach integracyjnych, np. AKTYWNA MAJÓWKA „DINOZATORLAND”, NOC DINOZAURÓW, KIERMASZE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.