Zajęcia z pedagogiem

 • Pedagog prowadzi zajęcia, które są przeznaczone dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  niepełnosprawnych.

  Mają one na celu:

  • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
  • wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji,
  • rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego,
  • wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej,
  • integrację grupy, nawiązywanie przyjaźni,
  • nabywanie umiejętności społecznych. Kształtowanie prawidłowej postawy społeczno – etycznej oraz umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne.
  • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
  • kształcenie umiejętności pracy w zespole.

  W swojej pracy wykorzystuję m.in. następujące metody, techniki i formy pracy: 

  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (elementy)
  • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona,
  • Metoda Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne (elementy)
  • Metoda M. Ch. Knillów,
  • Elementy dramy,
  • Stymulację polisensoryczną, czyli poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie,
  • Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową, umiejętność czytania, pisania i rachowania,
  • Ćwiczenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała,
  • Usprawnianie manualne
  • Ćwiczenia relaksacyjne,
  • Gry planszowe, logiczne
  • Zabawy z chustą
  • Wycieczki krajoznawcze, kulturalne
  • Obcowanie z książką, prasą dziecięcą

  Zajęcia są prowadzone indywidualnie (co tydzień) oraz grupowo. W zajęciach indywidualnych oraz grupowych uczestniczą członkowie fundacji.