''Kroczek po kroczku''- projekt współfinansowany ze środków PFRON

06 kwietnia, 2018

Projekt „Kroczek po kroczku” współfinansowany ze środków PFRON, obejmuje następujące formy wsparcia:

-indywidualna terapia SI

-indywidualne konsultacje zpsychologiem

-hipoterapia

-indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem specjalnym

-zajęcia grupowe na basenie

-rehabilitacja w wodzie

-rehabilitacja ruchowa

-rehabilitacja metodą Vojty

-zajęcia z logopedą

-Bio-feedback

-muzykoterapia

-dogoterapia

Tylko 1% a zmienia tak wiele„Integracja przedszkolaków w Gminie Zator””