Muzykoterapia

 • Muzykoterapia to samodzielna metoda terapeutyczna. Terapia muzyką wykorzystuje wpływ ułożonych w sekwencje dźwięków na psychiczną i somatyczną sferę organizmu ludzkiego. Muzykoterapia stosowana jest w leczeniu nerwic , zaburzeń psychosomatycznych i schorzeń psychicznych.

  Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Pacjent odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Osoby biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji.

  Metody muzykoterapii:

  • metoda odreagowująco-wyobrażeniowa – leczenie zaburzeń psychicznych tą metodą pozwala ujawnić patogenne, tłumione emocje, powtórnie je przeżyć i w konsekwencji, uwolnić się od nich;
  • metoda komunikatywna – uczy kontaktów z ludźmi;
  • metoda kreatywna – nastawiona na improwizację, pacjenci uruchamiają inwencję twórczą;
  • metoda relaksacyjna – stosowana w przypadku osób z zaburzeniami lękowymi, pozwala opanować lęk i strach;
  • metoda treningowa – wspomaga leczenie terapią behawioralną.

  Indywidualne leczenie muzyką ma na celu rozwijanie zdolności twórczych pacjentów. To pozwala im skutecznie przezwyciężać lęk. Uczestniczący w zajęciach poznaje własne możliwości i podnosi samoocenę. Muzykoterapia grupowa przypomina grupową psychoterapię. Uczestnicy stawiają sobie cele, ustalają normy, wspierają się nawzajem, pomagają sobie.