"Integracja przedszkolaków w Gminie Zator""

11 kwietnia, 2018

„Integracja przedszkolaków w Gminie Zator” to projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- RPMP.10.01.02-12-00091/17, którego celem było utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 764 785,75 zł udało się zaadoptować pomieszczenia mieszczące się w Zatorze – ul. Rynek 1, na potrzeby prowadzenia oddziałów integracyjnych, zakupiono niezbędne wyposażenie oraz możliwe jest prowadzenie bieżącej działalności i realizację zajęć dodatkowych, wyrównujących stwierdzone deficyty, a są to zajęcia z: pedagogiem, logopedą, psychologiem, rehabilitantem oraz hipoterapeutą.

W projekcie uczestniczy  30 dzieci w wieku przedszkolnym( 3-6 lat) oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  (3- 8 lat) z 3 gmin powiatu oświęcimskiego.

Obecnie jesteśmy na półmetku i możemy śmiało stwierdzić, że gdyby nie otrzymane dofinansowanie, to nie moglibyśmy tak prężnie działać.

 

 

”Kroczek po kroczku”- projekt współfinansowany ze środków PFRONZajęcia w ramach projektu „Integracja przedszkolaków w Gminie Zator”