Zajęcia Integracji Sensorycznej

  • Integracja sensoryczna jest metodą do pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego ( SPD ). Przeznaczona jest dla dzieci, u których widoczny jest brak umiejętności wykorzystywania otrzymywanych przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania.  Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą pojawić się u dzieci z rozpoznaną jednostką chorobową lub zespołem, jak i u dzieci zdrowych. SPD przejawiać się może w zaburzeniu odbierania bodźców przez jeden, kilka a nawet wszystkie  zmysły, takie jak: smak, węch, wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy oraz prorpiocepcja.

    Terapia integracji sensorycznej należy do przyjemnych terapii. Polega na wplecieniu poprzez zabawę z dzieckiem odpowiedniej stymulacji, dobranej indywidualnie do potrzeb pacjenta. Do terapii wykorzystuje się szereg przyborów i przyrządów, podwieszeń, huśtawek, kolorowych piłek sensorycznych, tak aby zapewnić dziecku jak największej ilości potrzebnych bodźców.