Urszula Sadowska – wiceprezes Fundacji, pedagog specjalny studia magisterskie w zakresie pedagogiki terapeutycznej UP w Krakowie, studia podyplomowe – terapia psychopedagogiczna, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika.

Chyba sama nie wie, że jest wzorcowym przykładem terapeuty, że ma w dziedzinie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wyjątkowe zdolności.  Rozumie je jak nikt inny, potrafi wejść w ich świat, pociągnąć za sobą, rozbudzić aktywność i zainteresowanie.  Specjalistka od wielkich niespektakularnych sukcesów, o których mówi rzadko, mimochodem, w wąskim gronie zainteresowanych. Pracowita jak mrówka, bardzo od siebie wymagająca. Ma niespożyte siły i niewyczerpane  inicjatywy.    Chyba nie ma dla niej granicy między pracą a życiem prywatnym. Fundację traktuje jak drugi dom. Jak mało kto zna się na rzeczy . Liczne kwalifikacje, które zdobyła, są tylko uzupełnieniem  i potwierdzeniem jej wrodzonych uzdolnień  i prawdziwych kompetencji w pracy terapeutycznej.