Pracuje w Fundacji od 2016 roku. Ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych im. Brata Alberta w Krakowie, specjalność Praca socjalna. Jest koordynatorem projektów, między innymi współfinansowanych ze środków fundacji PZU, ze środków powiatu oświęcimskiego, wadowickiego, ze środków TVP.