Pracuje w Fundacji od 2013 roku. Jest dyrektorem Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Szczęśliwy Karpik. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii, Oligofrenopedagogiki i Zarządzania Oświatą. Oprócz funkcji dyrektora realizuje również zajęcia logopedyczne.