Studia licencjackie:

  • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach; kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia magisterskie:

  • Akademia Ignatianum w Krakowie; kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza