Pracuje w Fundacji od 2018 roku. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła kurs PZP Instruktora pływania. Regularnie poszerza warsztat pedagogiczny, biorąc udział w szkoleniach:

 

  • Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki) czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci,
  • Nauczanki DobEdu muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne,
  • Małe DobEdu najprostsze zabawy dla dzieci,
  • DobEdu wyciszanki, zabawianki. Rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci.