Pracuje w Fundacji od 2019 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Filologia romańska na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia na Akademii WSB Kraków. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami:

  • Poznaję siebie, odkrywam świat… Zabawy i ćwiczenia dla dziecka ze spektrum autyzmu,
  • Funkcjonowanie dziecka z Zespołem Retta,
  • Przedszkolak i uczeń ze spektrum autyzmu (z diagnozą i bez diagnozy).