Pracuje w Fundacji od 2017 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – specjalność Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Regularnie doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia:

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka,
 • Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?,
 • Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci,
 • Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki) czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci,
 • Program Kraina muzyki,
 • Show Pedagogika – warsztaty terapeutyczno-muzyczne,
 • Dyscyplinowanie grupy – warsztaty terapeutyczno-muzyczne,
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Co nam mówią rysunki przedszkolaka?,
 • Wiosenne Lekcje Ciszy dla Dzieci,
 • Bajki terapeutyczne i psychoedukacyjne w pracy z dziećmi,
 • Bajkoterapia w pracy z grupą. Metodyka-zastosowanie-inspiracje,
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej.

Uczestniczyła w kursach doskonalących, które pogłębiają wiedzę dotyczącą organizacji pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami:

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wzięła również udział w konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, w II Konferencji metodycznej: Wokół pedagogiki zabawy. W poszukiwaniu jakości, atrakcyjności i skuteczności w edukacji oraz spotkaniu edukacyjnym w ramach realizacji projektu Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

Prowadzi media społecznościowe Fundacji Przywołaj Uśmiech i Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Szczęśliwy Karpik.