Studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność: Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie