Pracuje w Fundacji od 2014 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną na Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum w Krakowie. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia:

  • Nauczanki DobEdu (Bumbumkowe nauczanki),
  • Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki),
  • Animator czasu wolnego,
  • Muzyczne święta,
  • Kary i nagrody w przedszkolu,
  • Pokonywanie lęków u dzieci,
  • Bajkoterapia w przedszkolu.