Pracuje w Fundacji od 2016 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika – Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia:

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Logorytmika – ruch, słuch, słowo,
 • Animator czasu wolnego,
 • Nauczanki DobEdu (Bumbumkowe nauczanki),
 • Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki),
 • Proste tańce integracyjne,
 • Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy,
 • Dziecko nadpobudliwe ruchowo,
 • Ontoterapeuta,
 • Dogoterapeuta/Kynoterapeuta,
 • Terapeuta ręki I i II stopnia,
 • Gry i zabawy z chustą animacyjną.

Uczestniczyła w kursach doskonalących, które pogłębiają wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami:

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej/szkolnej.