Halina Rubik – prezes Fundacji, dyrektor przedszkola ds. administracyjnych

Twórczyni Fundacji i przedszkola integracyjnego, których pomysł założenia podsunęło jej samo życie i osobiste trudne doświadczenia związane z niepełnosprawnością. Niepospolita aktywność, ogromna empatia,   ciekawość  świata i dociekliwość  pozwoliły jej posiąść wiedzę, w którą nie wyposaży człowieka najlepszy uniwersytet. Wiedzę wynikającą z doświadczenia i zdobytą z trudem, dzięki samozaparciu i niepoddawaniu się mimo wszystko.

Czasem sprawia wrażenie słabej, zagubionej, jednak to nieprzeciętny człowiek w swojej aktywności życiowej, wielkim wysiłku, który włożyła w uruchomienie lokalnego przedsięwzięcia pomocy potrzebującym. Udało jej się zrobić coś z zupełnie niczego i zarazić chęcią działania innych. Sama niegdyś będąc skazana   jedynie na siebie, poznająca po omacku pracę z dzieckiem niepełnosprawnym, pokonująca codzienne trudności z tym związane, potrafi zrozumieć i wesprzeć rodziców, którzy przychodzą do Fundacji. Jest bardzo wiarygodna, bo ma to  przeżyte,  na sobie, poza tym troska o Fundację i los podopiecznych pochłania ją bez reszty.