Jest zatrudniona w Fundacji od 2013 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika społeczno-opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Na tej samej uczelni ukończyła studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna. Regularnie doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia:

 • Poruszanki DobEdu (Bumbumkowe poruszanki) czyli rozwijające zabawy ruchowe dla dzieci,
 • Show Pedagogika – warsztaty terapeutyczno-muzyczne,
 • Dyscyplinowanie grupy – warsztaty terapeutyczno-muzyczne,
 • Sprytne zabawy wychowujące – warsztaty terapeutyczno-muzyczne,
 • Kreatywna Matematyka dla najmłodszych,
 • Innowacyjna nauka pisania i czytania inspirowana metodą Marii Montessori,
 • Język obcy w edukacji przedszkolnej – e-warsztaty metodyczne. Motywacja w nauczaniu języka angielskiego,
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym,
 • Co mówią rysunki przedszkolaka,
 • Dla dziadków niespodzianki i zimowe śpiewanki,
 • Codzienne śpiewanki – piosenki i zabawy organizujące grupę.

Uczestniczyła w kursach doskonalących, które są istotne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami:

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu – rozwój zdolności
  i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym oraz dokumentowanie tych działań,
 • Projekty edukacyjne w pracy nauczyciela przedszkola.