Pracuje w Fundacji od 2019 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest w trakcie realizacji studiów II stopnia Pedagogika z logopedią na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie oświatą oraz Pedagogika Specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Instytucie Studiów podyplomowych w Tychach. Jest także terapeutą w zakresie logopedycznej metody ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacji Obszaru Twarzowego – (Elektrostymulacji mowy). Doskonali swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia:

  • Bajkoterapia,
  • Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi i elementami profilaktyki społecznej,
  • Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • Terapia ręki i wspomaganie rozwoju motorycznego dziecka,
  • Plastyka Sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem,
  • Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci.