Pracuje w Fundacji od 2019 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest w trakcie realizacji studiów II stopnia Pedagogika z logopedią na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Ukończyła następujące kursy:

  • Bajkoterapia,
  • Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci,
  • Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami trudnymi i elementami profilaktyki społecznej.