Pracuje w Fundacji od 2012 roku. Ukończyła studia I stopnia na kierunku Zarządzanie organizacjami publicznymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest koordynatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON. Ukończyła następujące szkolenia, które są konieczne do pracy w charakterze pracownika administracyjnego:

  • Aspekty biznesowe prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
  • Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST-NGO w Małopolsce,
  • szkolenie dotyczące rozliczania projektów z PO RYBY,
  • Warsztaty strategiczne Małopolskiej Sieci NGO,
  • Budowanie efektywnego zespołu. Zarządzanie Zespołem,
  • Współpraca organizacji pozarządowych z administracją lokalną na przykładzie dobrych praktyk,
  • Myśl globalnie – działaj lokalnie – od strategii przez pomysł do realizacji,
  • Zarządzanie projektami i procesami w organizacji pozarządowej,
  • Standardy świadczenia usług pomocy i integracji społecznej przez organizacje pozarządowe.

Uczestniczyła również udział w V forum o funduszach dla między innymi NGO na lata 2014-2020.