Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej (wycieczka z projektu PCPR)