Filharmonia w Krakowie (wycieczka z projektu PCPR)