Renata Nocula

  • Renata-Nocula--dyrektor-Niepublicznego-Przedszkola-z-Oddziałem-Integracyjnym-Szczęśliwy-KarpikRenata Nocula – dyrektor przedszkola ds. oświatowych; studia magisterskie – filologia polska na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia podyplomowe- logopedia, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą.

    „Człowiek  dusza”. Pomaga wszystkim w potrzebie, których spotka na swojej drodze. Jest uwielbiana przez pracowników. Po prostu fantastyczna.

    Oczami dzieci:„Uczy nas dobrze mówić, uczy nas czytać prawdziwych książek, uczy mówić wyraźnie słowa”