Nasze nagrody

    • Kalejdoskop Inicjatyw – Nagroda Zarządu Powiatu w Oświęcimiu dla najlepszej inicjatywy realizowanej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2011 za inicjatywę „Działajmy razem” 31.08.2012.
    • Nagroda za udział w Targach NGO 15.03.2016.
    • Siłacze Społeczni – Fundacja zgłoszona przez Beneficjentkę – 29.08.2016r.