Pracuje w Fundacji od 2021 roku. Obecnie uczęszcza na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest na początku swojej ścieżki zawodowej.