Pracuje w Fundacji od 2022 roku. Obecnie uczęszcza na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest na początku swojej ścieżki zawodowej. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego. Wzięła udział w następujących szkoleniach:

  • Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 w placówce oświatowej,
  • Jak wprowadzić pozytywną dyscyplinę w przedszkolu?