Pracuje w Fundacji od 2022 roku. Obecnie uczęszcza na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jest na początku swojej ścieżki zawodowej. Ukończyła następujące formy doskonalenia zawodowego:

  • kurs Plastyki sensorycznej,
  • kurs Animatora czasu wolnego,
  • JIGSAW – nauczanie we współpracy,
  • szkolenie Szkoła miejscem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży.