Pracuje w Fundacji od 2016 roku. Ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia, specjalizacja Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także studia podyplomowe na specjalizacji Kurs Psychoterapii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Doskonali swój warsztat, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, nadających dodatkowe uprawnienia:

  • Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED Provider Kurs
  • Samobójstwa – pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
  • Mediacje
  • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i budowanie
    skutecznej strategii pracy z rodziną dotkniętą przemocą