• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, kierunek: Filologia romańska na kierunku język francuski. (tytuł licencjat)
  • Akademia WSB Kraków, „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne”
  • Akademia WSB Kraków, „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”