Karolina Opyrchał – studia licencjackie pedagogika wczesnoszkolna z technologią informacyjną w Akademii im. F. Modrzewskiego w Krakowie, studia magisterskie – pedagogika szkolna  z terapią pedagogiczną w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Oczami dzieci: „miła, kochana , lubimy ją, tuli dzieci , pomaga, ma długie włosy, nogi, opiekuje się nami, jest  mądra, robi różne zadania, pokazuje różne zabawy”