Karolina Bartula – studia licencjackie: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim    w PWSZ w Oświęcimiu, studia magisterskie: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna  na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Oczami dzieci: „wesoła, fajna, uczy, bawi się z nami, rysuje kolorowanki, księżniczki”