Anna Skawińska – pracownik administracyjny; studia magisterskie  o specjalności zarządzanie organizacjami publicznymi.

Pracuje w Fundacji od początku. Niezawodna, można na niej polegać w każdej sytuacji. Niezmiernie  zaangażowana w swoją pracę, zawsze pomocna i uczynna. Potrafi znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji. Pogodna i życzliwa. Ma zdolności parodystyczne i umysł „techniczny”; jest naszą „złotą rączką”, która jest zawsze pod ręką.